Zpětné odkazy

Zpětné odkazy nebo také backlink či inbound link jsou všechny odkazy na internetu, které směřují na náš web. Tyto odkazy jsou velice důležité hlavně z pohledu vyhledávačů. Jsou pro ně něco jako reference. Čím více kvalitních odkazů máme, tím lépe nás vyhledávací roboti hodnotí.
 
Dobrý odkazový profil tedy zvyšuje viditelnost webu - zlepšuje naše umístění ve výsledcích vyhledávání. Zpětné odkazy tvoří tzv. off - page faktory, které jsou považovány za jeden z nejdůležitějších SEO nástrojů.
 

Jak vypadají kvalitní zpětné odkazy?

Důležité není pouze množství těchto odkazů, ale také jejich jakost – stáří, text, který je obklopuje, a hodnota stránky, z níž se odkazuje. U backlinků bychom měli věnovat pozornost rovněž samotnému tvaru odkazu (tzv. anchot text).
 
Je potřeba usilovat o získání kvalitních, tematickýchrůznorodých zpětných odkazů. Pouze ty nám totiž mohou zajistit lepší pozice na Seznamu nebo Google, nárůst návštěvnosti webu a v konečném důsledku také zvýšení obratu a zisku.
 

Jak je mohu získat?

Zpětné odkazy by měly vznikat přirozeně. Kvalitního linkového profilu můžeme dosáhnout hlavně tvorbou zajímavého a relevantního obsahu, který budou ostatní weby chtít šířit dál. Alternativní metodou jepak registrace do katalogů, výměna nebo nákup zpětných odkazů.

Kontakty

Studio Animato s. r. o.
Karla Tomana 46/6
Hradec Králové