Validní kód

U programovacích jazyků a HTML, stejně jako u jazyků živých, existují pravidla, která je potřeba dodržovat. Ty v našem případě popisují, jak by se mělkód webových stránek psát a jakými pravidly se přitom řídit. Validním kódem tedy rozumíme takový zdrojový kód webových stránek, který tato pravidla dodržuje.
 

Nevalidní kód?

U programovacích jazyků vede prohřešek proti pravidlům k tomu, že se program vůbec nedá spustit. Naproti tomu s nevalidním HTML kódem (zdrojový kód stránky) se stránka většinou zobrazí, jak má.
 
Dokonce jsou i definována jednotná pravidla, jak mají prohlížeče interně nevalidní kód opravit, aby jej shodně dokázaly zpracovat a zobrazit. Nicméně má pak prohlížeč s takto připravenou stránkou více práce a zobrazuje ji pomaleji.
 
Velkou překážkou může být nevalidní kód také například pro roboty vyhledávačů nebo asistivní software pro handicapované. Starší prohlížeče mohou nevalidní kód zpracovávat po svém. Na druhou stranu ty často zobrazují po svém i kód validní. Pro dosažení bezproblémového zobrazení je pak potřeba provést nějakou, třeba i nevalidní, úpravu ve zdrojovém kódu.
 
Je tedy dobrou vizitkou každého tvůrce webových stránek, aby kód, který píše, byl validní.
 

Ověření validity

Validita kódu se dá ověřit tzv. validátory - programy nebo on-line webové služby umožňující nechat si zkontrolovat, zda kód zadané stránky splňuje příslušná pravidla. Oficiální validátor najdete na adrese validator.w3.org

Kontakty

Studio Animato s. r. o.
Karla Tomana 46/6
Hradec Králové